Kommunlista 2018

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA för Miljöpartiet de Gröna i Enköping

1 Kenneth Hällbom förskollärare, Enköping

2 Susanne Fridh, studerande, Ekolsund

3 Tomas Rådkvist, agronom, Veckholm

4 Soroor Moetazed, modersmålslärare, Enköping

5 Georg Olsson, lärare, Enköping

6 Helena Andersson, enhetschef, Enköping

7 Lars-Erik Skoglund, systemvetare, Långtora

8 Gunnel Bergman, kantor, Torstuna

9 Magnus Westerlund, handläggare, Gröngarn

10 Åsa Tinnerholm, verksamhetsledare, Hallarby

11 Tomas Lagerwall, fd generalsekreterare, Litslena

12 Ulla Mellqvist, pensionär, Svinnegarn

13 Nils Forssell, security officer, Fanna

14 Nina Fritjofsson, sjuksköterska, Svinnegarn

15 Dan Larsson, författare, Veckholm

16 Katarina Wall, pensionär, Torstuna

17 Elisabeth Widstrand, fil kand, Enköping

18 Rolf Ihrsén, biodlarbonde, Sparrsätra

19 Agneta Willey, fd speciallärare, Örsundsbro

20 Frida Rehn Drugge, ombudsman, Enköping

21 Thord Andersson, beteendevetare, Örsundsbro

22 Yonnie Johansson, pensionär , Fjärdhundra

23 Sune Säll, skogsmästare, Enköping

24 Suzanne Juhlin, trädgårdsarbetare, Enköping

25 Godefroid Nadayikengurukiey, geoingenjör, Hummelsta

26 Annika Forssell, studie- och yrkesvägledare, Enköping