Kontakt

Ordförande Miljöpartiet Enköping

Carina Tennfors

telefon: 070-714 17 36

E-post: carina.tennfors@mp.se

Gruppledare Fullmäktige Miljöpartiet Enköping

Kenta Hällbom

Telefon: 073-157 60 60

E-post: enkoping@mp.se