Vår historia

I slutet av 1970-talet började allt fler ifrågasätta kärnkraften. 1980 samlades människor som gemensamt såg faran i atomkraftens utbredning och förenades vid kärnkraftsomröstningen till stöd för linje tre. Det var personer från hela höger–vänster-skalan; från fredsrörelsen, från miljörörelsen och från solidaritetsrörelsen till stöd för folken i tredje världen. I folkomröstningen fick linje två störst stöd och linje tre misslyckades därmed få igenom sina krav om avveckling inom tio år och satsning på alternativ. Besvikelsen efter detta nederlag ledde till att personer från linje tre grundade Miljöpartiet hösten 1981.

I januari 1982 samlades för första gången miljöpartister i Enköping. Det var plattsättaren och syndikalisten Sunne Thunell, företagaren och biodlaren Lars Lindegren samt biodlarbonden och tidigare FN-soldaten Rolf Ihrsén som träffades hemma hos mellanstadieläraren och tidigare Vietnamaktivisten Georg Olsson. Tillsammans kom de överens om att ordna ett öppet partimöte i mars 1982 i Åsenstugan i Enköping. Talare på det första mötet var Per-Erik Sundgren från Östhammars lokalavdelning och mötet lockade nya medlemmar. Efter mötet bestämde sig de närvarande för att bilda en lokalavdelning i Enköping och ställa upp i det kommande valet i september 1982.

Till den första valsedeln lyckades de få ihop tio namn och kommunlistan toppades av trädgårdsmästaren i Härnevi, Ernst Pettersson, en miljökämpe i vardagen med stor energi och välsmort munläder. I kommunvalet fick MP i Enköping exakt 333 röster och hade kommunen varit en enda valkrets, såsom valet innan, hade MP kommit in. Nu var kommunen indelad i två valkretsar, som den är idag, och detta fungerar som en småpartispärr. I valet 1985 ökade MP till cirka 450 röster, men inte heller det räckte för någon plats i kommunfullmäktige. Valsedeln toppades då av socialarbetaren/socionomen Jan Wikström, som året efter flyttade till Uppsala, toppade deras lista vid valet 1988 och satt sedan under tre perioder som kommunalråd. Vid valet 1988 kom miljöpartister in i de flesta av länets kommuner, i landstinget och riksdagen, så även i Enköping med två mandat.

Mandatperioden 1994–1998 ingick MP i det lokala styret i Enköping tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det var en intensiv mandatperiod, som gav gröna avtryck in i nutiden. Några saker MP fick igenom var parksatsningen, Torggatan som gågata, vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk, Vattenparken på Korsängsfältet och att det finns en anställd kommunekolog. Avtrycken från alla år i opposition är desto tunnare.

Valresultat

Våra resultat i valen till kommunfullmäktige genom åren.

Källa: SCB och Georg Olsson.