Fullmäktigegrupp

Fullmäktigegruppen består av våra medlemmar som sitter i kommunfullmäktige i Enköping.

De träffas regelbundet för att samordna sitt arbete i kommunfullmäktige.

Kontakta dem gärna för att diskutera en politisk fråga som intresserar dig.

Fullmäktigegrupp 2019–2022

  • Kenneth Hällbom - Ledamot i kommunfullmäktige, Gruppledare, Ledamot i kommunstyrelse och PLEX-utskottet

  • Tomas Rådkvist - Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i Tekniska Nämnden

  • Georg Olsson - Ersättare i kommunfullmäktige, Ledamot i EHB (AB Enköpings Hyresbostäder)

  • Soroor Moetazed - Ersättare i kommunfullmäktige, Ersättare i Överförmyndarnämnden