Vår politik

Här hittar du som är medlem i Miljöpartiet i Enköping den politik vi vill driva i kommunen.
Som ny medlem får du gärna läsa igenom dessa sidor för att få förståelse för vilken politik MP vill driva i kommunen.

Vårt kommunprogram beskriver den politik vi ska driva i Enköpings kommun.
Det är utifrån kommunprogrammet vi formulerar motioner, insändare och mycket annat. 

Vi tar löpande fram budgetförslag för kommunen.

Ett viktigt sätt att få igenom vår politik är att lägga fram förslag i kommunfullmäktige. Dessa kallas för motioner.
Val 2018 - Klimatet kan inte vänta!