Möteskalender

Medlemsmöten 2015 
plats är i kommunhuset (om inget annat anges). Vi passar alltid vid entrén 10 minuter före mötets början.


+ 
Fullmäktigegruppen, träffas i kommunhuset (anmäl att du vill komma till vår gruppledare Susanna Hedman susanna.hedman@politiker.enkoping.se)  
1. 

 

Styrelsen, träffas oftast i kommunhuset (anmäl till Kenta Hällbom (ordf.) telefon 073 157 6060, att du vill närvara)
Onsdag 7 januari 18.30 i Åsundarummet