Engagera dig

Vill du bli medlem i Miljöpartiet, så kontakta Kenta Hällbom på telefon 073-1576060  eller Susanna Hedman, 070-4253345

Nedan kan du se några av de som är aktiva just nu i vår lokalavdelning.

Vår fullmäktigegrupp för 2014 - 2018 består av följande 4 personer. Kontakta dem gärna för att diskutera en politisk fråga som intresserar dig.

Gruppledare Susanna Hedman,             susanna.hedman@politiker.enkoping.se,       
                   Kenta Hällbom,                 hellbom.andersson@telia.com
Ersättare 
Gunnel Bergman                                gunnel.bergman@politiker.enkoping.se       ledamot i Kommunstyrelsen
Tomas Rådkvist,                                tomas.radkvist@ardevo.se 
                           

Styrelsen för MP i Enköping 2015

Kenta Hällbom ordf., hellbom.andersson@telia.com

Pontus Vinderos, v. ordf. pontus@vinderos.se

Susanna Hedman sekr., susa79@live.se

Georg Olsson kassör, forsell.olsson@telia.com 

Carola Hagdahl

Magnus Westerlund, ersättare  magnus.westerlund@enkoping.se

Inom vår lokalavdelning har vi till och från olika arbetsgrupper eller kampanjgrupper, som arbetar med en speciell uppgift, som är avgränsad i tid och rum. När dessa dyker upp är du naturligtvis välkommen att delta i detta arbete.

 

 
 
 
 
1
2.